Thể lệ & cách thức

*Khi mua xe sấm chớp và tốc độ 2 do công ty Phương Nga phân phốicó tem thi đấu dán trên vỏ hộp, mang vỏ hộp tới địa điểm thi đấu để đổi phiếu thi đấu.

Tem thi đấu trên vỏ hộp xe 

Advertisements
%d bloggers like this: